Format Laporan Prakerin

Untuk Tugas Akhira dalam Prakerin anda sebagai Peserta diwajibkan membuat laporan prakerin dengan ketentuan Format Laporan Prakerin Sebagai berikut :
untuk lengkapnya bisa di download Format Laporan Prakerin.

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN

TUGAS AKHIR (PROJECT WORK) TAHUN
PELAJARAN 2014/2015
“DESAIN SISTEM TERINCI UNDANGAN
PADA CV.AURORA STUDIO”
JL.KH DEWANTARA NEGARA JAYADisetujui dan di sahkan oleh .


Pembimbing Sekolah                                                                                        Pembimbing Industri/instansi


SUHENDAR FAUZI                                                                                                   DEDY KURNIAWAN,S.Kom                                                                                                   

Kepala SMKN 01 Negeri Besar                                                                                    PIMPINAN

JAMAN MULYADI,S.Pd                                                                                                  DEDY KURNIAWAN,S.Kom


Lebih lengkapnya download format laporan Prakerin ini.

0 Response to "Format Laporan Prakerin"

Post a Comment