Kumpulan Surat IzinForm 1. IJIN ORANG TUA


SMKN 1 NEGERI BESAR WAY KANAN
MULTIMEDIA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan
Telp. 08536680 2224  Fb : MULTIMEDIA Art SMKN 1 Negeri Besar


 

SURAT IJIN ORANG TUA


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                    : ..........................................................................
Umur                   : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
.................................................................... ..              
Orang Tua dari   :
Nama                                    : ..........................................................................
TTL                         : ..........................................................................
Jenis Kelamin     : ..........................................................................
Kelas                     : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
                                  ..........................................................................
                               
Memberikan Ijin kepada anak kami untuk melaksanakan kegiatan ekstra/pembuatan projeck/pengerjaan tugas jurusan di : ...............................................................................
Hari/Tanggal/Jam :........................................./................................../................................
Judul/Jenis Kegiatan : ............................................................................... yang berkaitan
dengan Program Kerja Multimedia SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan, Lampung.
Demikian Surat Ijin ini Kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.


Negeri Besar, ………………………..
Pemberi Ijin/Orang Tua/Wali.............................................................
Form 2. Surat Tugas

SMKN 1 NEGERI BESAR WAY KANAN
MULTIMEDIA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan
Telp. 08536680 2224 Fb : MULTIMEDIA Art SMKN 1 Negeri Besar


 

SURAT TUGAS


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                    : ..........................................................................
NIP                         : ..........................................................................
Jabatan                : ..........................................................................
Umur                    : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
..........................................................................
Memberikan Tugas kepada         :
Nama                                    : ..........................................................................
TTL                         : ..........................................................................
Jenis Kelamin     : ..........................................................................
Kelas                     : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
                                  ..........................................................................
                               
Untuk Melaksanakan kegiatan ekstra/Pembuatan Project/ pengerjaan tugas jurusan di : ..............................................................................................................................................
Hari/Tanggal/Jam :........................................./................................../.................................
Judul/Jenis Kegiatan : ............................................................................... yang berkaitan
dengan Program Kerja Multimedia SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan, Lampung.
Demikian Surat Ijin ini Kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.


Negeri Besar, ………..Oktober  2014
Pemberi TugasDedy Kurniawan,S.Kom
NIP. 19850306 201001 1 016.


Form 3. IJIN Lokasi

SMKN 1 NEGERI BESAR WAY KANAN
MULTIMEDIA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan
Telp. 08536680 2224 Fb : MULTIMEDIA Art SMKN 1 Negeri Besar


 


SURAT IJIN MELAKSANAKAN PELIPUTAN/PEMBUATAN PROJECT


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                    : ..........................................................................
Umur                    : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
..........................................................................
Memberikan Ijin kepada              :
Nama                                    : ..........................................................................
TTL                         : ..........................................................................
Jenis Kelamin     : ..........................................................................
Kelas                     : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
                                  ..........................................................................
                               
Untuk Melakukan kegiatan ekstra/Pembuatan Project/ pengerjaan tugas jurusan di :
.................................................................................................................................
Hari/Tanggal/Jam :........................................./................................../................................
Judul/Jenis Kegiatan : ............................................................................... yang berkaitan
Dengan Program Kerja Multimedia SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan, Lampung.
Demikian Surat Ijin ini Kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.


Negeri Besar, ………..Oktober  2014
Pemberi Ijin……………………………………………..
Form 4. Bon Alat

SMKN 1 NEGERI BESAR WAY KANAN
MULTIMEDIA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan
Telp. 08536680 2224 Fb : MULTIMEDIA Art SMKN 1 Negeri Besar


 

BON ALAT


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                                    : ..........................................................................
TTL                         : ..........................................................................
Jenis Kelamin     : ..........................................................................
Kelas                     : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
                                  ..........................................................................
Melakukan peminjaman Alat, berupa     :
1.       ..................................................................................  
2.       ..................................................................................  
3.       ..................................................................................  
4.       ..................................................................................  
5.       ..................................................................................  
6.       ..................................................................................  
7.       ..................................................................................  
8.       ..................................................................................  
9.       ..................................................................................  
10.   ..................................................................................  


Untuk Melakukan kegiatan ekstra/Pembuatan Project/ pengerjaan tugas jurusan di :
.................................................................................................................................
Hari/Tanggal/Jam :........................................./................................../................................
Judul/Jenis Kegiatan : ............................................................................... yang berkaitan
Dengan Program Kerja Multimedia SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan, Lampung.
Demikian Surat Ijin ini Kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.


                 Negeri Besar, ……. Oktober 2014
Peminjam/Penanggung Jawab
………………………………………………………

Form 5. Pengembalian Alat

SMKN 1 NEGERI BESAR WAY KANAN
MULTIMEDIA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan
Telp. 08536680 2224 Fb : MULTIMEDIA Art SMKN 1 Negeri Besar


 

PENGEMBALIAN ALAT


Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                                    : ..........................................................................
TTL                         : ..........................................................................
Jenis Kelamin     : ..........................................................................
Kelas                     : ..........................................................................
Alamat                  : ..........................................................................
                                  ..........................................................................
Melakukan peminjaman Alat, berupa     :
1.       ..................................................................................  
2.       ..................................................................................  
3.       ..................................................................................  
4.       ..................................................................................  
5.       ..................................................................................  
6.       ..................................................................................  
7.       ..................................................................................  
8.       ..................................................................................  
9.       ..................................................................................  
10.   ..................................................................................  


Untuk Melakukan kegiatan ekstra/Pembuatan Project/ pengerjaan tugas jurusan di :
.................................................................................................................................
Hari/Tanggal/Jam :........................................./................................../................................
Judul/Jenis Kegiatan : ............................................................................... yang berkaitan
Dengan Program Kerja Multimedia SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan, Lampung.
Kondisi Pengembalian : LENGKAP/KURANG/RUSAK/lainnya*)
Keterangan :...................................................................................................................
...................................................................................................................................... *)
Demikian Surat Ijin ini Kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.


Negeri Besar, .....................................
Peminjam/Penanggung Jawab.............................................................

0 Response to "Kumpulan Surat Izin"

Post a Comment